OPTOMETRIA

Optometria

Jest dziedziną wiedzy, która w praktyczny sposób może rozwiązywać powszechnie występujące problemy wzrokowe.

OPTOMETRYSTA

Optometrysta

To podobnie jak okulista zawód medyczny. Jednak zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwiema specjalizacjami jest taka, że okulista zajmują się wykrywaniem i leczeniem chorób narządu wzroku, Optometrysta natomiast  ich diagnozowaniem i korekcją. Dlatego jeśli zależy nam na dokładnym i profesjonalnym doborze odpowiedniej korekcji, powinniśmy udać się do wykwalifikowanego optometrysty.

Do Najczęściej diagnozowanych wad wzroku zaliczamy

krótkowzroczność

Krótkowzroczność lub w języku potocznym bliskowzroczność to wada polegająca na wyraźnym widzeniu przedmiotów znajdujących się blisko, podczas gdy przedmioty znajdujące się w oddali wydają się być zamazane.

nadwzroczność

Druga obok krótkowzroczności najczęściej spotykana wada refrakcyjna wzroku. Często mylona ze starczowzrocznością. Wynika ze zbyt płaskiego kształtu naszej rogówki jest zbyt mała w stosunku do długości gałki ocznej.

astygmatyzm

Astygmatyzm jest wadą polegającą na zniekształceniu widzenia w skutek niesymetryczności rogówki oka a dokładnie,  jest wadą przy której moc układu optycznego oka nie jest w stanie utworzyć punktowego obrazu na siatkówce.

Starowzroczność

Starczowzroczność (presbiopia) – pogorszenie widzenia na bliskie odległości, wynikające ze zmniejszenia lub utraty zdolności akomodacji oka. Jest to proces fizjologiczny wynikający ze starzenia się organizmu, powodujący zmniejszenie elastyczności gałek ocznych.

heteroforia

Heteroforia (zez) - wada oczu objawiająca się między innymi osłabieniem mięśni ocznych, co powoduje zmianę kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Efektem zeza jest zaburzenie widzenia stereoskopowego. 

zaburzenia akomodacji

Zaburzenia akomodacji inaczej nastawność oka, to proces polegający na dostosowaniu się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Proces ten jest możliwy dzięki zmianie kształtu soczewki w wyniku skurczu mięśnia rzęskowego.

ZADANIA

ZADANIA

    • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych.
    • badanie podstawowych funkcji wzrokowych takich jak: widzenie przestrzenne, ostrość wzroku, widzenie obuoczne, ruchy oczu, pole widzenia.
    • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku, takich jak: dbałość o wzrok, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy.
    • konsultacja z okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia i kierowanie do nich pacjentów,  jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie.